EVCharge.lv

Bezmaksas piegāde pasūtījumiem virs 500 €

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Laipni lūdzam EV CHARGE!

Šie noteikumi un nosacījumi izklāsta SIA EV CHARGE tīmekļa vietnes, kas atrodas https://evcharge.lv/, lietošanas noteikumus un noteikumus.

Piekļūstot šai vietnei, mēs pieņemam, ka piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Neturpiniet lietot EV CHARGE, ja nepiekrītat ievērot visus šajā lapā norādītos noteikumus un nosacījumus.

Uz šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Paziņojumu par konfidencialitāti un atruna un visiem līgumiem attiecas šāda terminoloģija: “Klients”, “Jūs” un “Jūsu” attiecas uz jums, personu, kas piesakās šajā vietnē un atbilst Uzņēmuma noteikumiem un nosacījumiem. “Uzņēmums”, “Mēs paši”, “Mēs”, “Mūsu” un “Mēs” attiecas uz mūsu uzņēmumu. “Puse”, “Puses” vai “Mēs” attiecas gan uz Klientu, gan uz mums pašiem. Visi termini attiecas uz piedāvājumu, akceptu un samaksas samaksu, kas nepieciešama, lai veiktu mūsu palīdzības procesu Klientam vispiemērotākajā veidā ar skaidru mērķi, lai apmierinātu Klienta vajadzības attiecībā uz Sabiedrības noteikto pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar un saskaņā ar Nīderlandes spēkā esošajiem tiesību aktiem. Jebkurš iepriekš minētās terminoloģijas vai citu vārdu lietojums vienskaitlī, daudzskaitlī, lielos burtos un/vai viņš/viņa tiek uzskatīts par savstarpēji aizvietojamu un tādējādi attiecas uz to pašu.

Sīkdatnes


Mēs izmantojam sīkdatnes. Piekļūstot EV CHARGE, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar SIA EV CHARGE privātuma politiku.

Lielākā daļa interaktīvo vietņu izmanto sīkfailus, lai ļautu mums izgūt lietotāja informāciju par katru apmeklējumu. Mūsu vietne izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu noteiktu apgabalu funkcionalitāti un atvieglotu mūsu vietnes apmeklēšanu cilvēkiem. Daži no mūsu saistītajiem/reklāmas partneriem var izmantot arī sīkfailus.

Licence


Ja vien nav norādīts citādi, SIA EV CHARGE un/vai tā licences devējiem pieder intelektuālā īpašuma tiesības uz visu materiālu par EV CHARGE. Visas intelektuālā īpašuma tiesības ir paturētas. Jūs varat tai piekļūt no EV CHARGE savām personīgām vajadzībām, ievērojot šajos noteikumos un nosacījumos noteiktos ierobežojumus.

Tu nedrīksti:

Pārpublicējiet materiālu no EV Charge
Pārdodiet, iznomājiet vai izsniedziet apakšlicences materiālu no EV CHARGE
Reproducējiet, kopējiet vai kopējiet materiālu no EV CHARGE
Pārplatiet saturu no EV CHARGE
Šīs tīmekļa vietnes daļas piedāvā lietotājiem iespēju publicēt un apmainīties ar viedokļiem un informāciju noteiktās vietnes daļās. SIA EV CHARGE nefiltrē, nerediģē, nepublicē un nepārskata Komentārus pirms to klātbūtnes vietnē. Komentāri neatspoguļo SIA EV CHARGE, tā aģentu un/vai saistīto uzņēmumu uzskatus un viedokļus. Komentāri atspoguļo tās personas uzskatus un viedokļus, kas publicē savus uzskatus un viedokļus. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, SIA EV CHARGE nav atbildīgs par komentāriem vai par jebkādām saistībām, zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies un/vai ciesti jebkādas Komentāru izmantošanas un/vai ievietošanas un/vai parādīšanās rezultātā. šajā tīmekļa vietnē.

SIA EV CHARGE patur tiesības uzraudzīt visus Komentārus un noņemt visus Komentārus, kurus var uzskatīt par nepiemērotiem, aizskarošiem vai kas izraisa šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu.

Jūs garantējat un apliecināt, ka:

Jums ir tiesības ievietot komentārus mūsu tīmekļa vietnē, un jums ir visas nepieciešamās licences un piekrišanas, lai to izdarītu;
Komentāri neaizskar nekādas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp bez ierobežojuma jebkuras trešās puses autortiesības, patents vai preču zīme;
Komentāri nesatur nekādus apmelojošus, apmelojošus, aizskarošus, nepiedienīgus vai citādi nelikumīgus materiālus, kas pārkāpj privātumu.
Komentāri netiks izmantoti, lai aicinātu vai veicinātu uzņēmējdarbību vai pasūtījumu, vai prezentētu komerciālas darbības vai nelikumīgas darbības.
Ar šo jūs piešķirat SIA EV CHARGE neekskluzīvu licenci izmantot, reproducēt, rediģēt un pilnvarot citus izmantot, reproducēt un rediģēt jebkurus jūsu komentārus jebkurā formā, formātā vai medijā.

Hipersaite uz mūsu saturu


Tālāk norādītās organizācijas var izveidot saites uz mūsu vietni bez iepriekšēja rakstiska apstiprinājuma:

Valdības aģentūras;
Meklētājprogrammas;
Ziņu organizācijas;
Tiešsaistes direktoriju izplatītāji var izveidot saiti uz mūsu vietni tādā pašā veidā, kā tie hipersaiti uz citu sarakstā iekļautu uzņēmumu vietnēm; un
Sistēmas mēroga akreditēti uzņēmumi, izņemot bezpeļņas organizāciju, labdarības iepirkšanās centru un labdarības līdzekļu vākšanas grupu uzaicināšanu, kas nedrīkst hipersaiti uz mūsu vietni.
Šīs organizācijas var izveidot saites uz mūsu mājaslapu, publikācijām vai citu vietnes informāciju, ja vien saite: (a) nekādā veidā nav maldinoša; b) nepatiesi nenorāda uz saistītās puses un tās produktu un/vai pakalpojumu sponsorēšanu, apstiprināšanu vai apstiprināšanu; un (c) iekļaujas saistošās puses vietnes kontekstā.

Mēs varam izskatīt un apstiprināt citus saistīšanas pieprasījumus no šāda veida organizācijām:

Mēs apstiprināsim saišu pieprasījumus no šīm organizācijām, ja nolemsim, ka: (a) saite neradīs mums nelabvēlīgu izskatu mums pašiem vai mūsu akreditētajiem uzņēmumiem; (b) organizācijai mums nav negatīvu ierakstu; (c) mūsu ieguvums no hipersaites redzamības kompensē SIA EV CHARGE neesamību; un d) saite ir vispārīgas resursu informācijas kontekstā.

Šīs organizācijas var izveidot saiti uz mūsu mājaslapu, ja vien saite: (a) nekādā veidā nav maldinoša; b) nepatiesi nenorāda uz saistītās puses un tās produktu vai pakalpojumu sponsorēšanu, apstiprināšanu vai apstiprināšanu; un (c) iekļaujas saistošās puses vietnes kontekstā.

Ja esat kāda no 2. punktā minētajām organizācijām un vēlaties izveidot saiti uz mūsu vietni, jums par to jāinformē, nosūtot e-pastu uz SIA EV CHARGE. Lūdzu, iekļaujiet savu vārdu, organizācijas nosaukumu, kontaktinformāciju, kā arī savas vietnes URL, sarakstu ar visiem URL, no kuriem plānojat izveidot saiti uz mūsu vietni, kā arī sarakstu ar mūsu vietnes URL, uz kuriem vēlaties piekļūt. saite. Pagaidiet 2-3 nedēļas, lai saņemtu atbildi.

Apstiprinātās organizācijas var izveidot hipersaiti uz mūsu vietni šādi:

Izmantojot mūsu uzņēmuma nosaukumu; vai
Izmantojot vienoto resursu lokatoru, ar kuru ir saistīts; vai
Izmantojot jebkuru citu mūsu vietnes aprakstu, uz kuru ir saite, ir jēga saistošās puses vietnes satura kontekstā un formātā.
SIA EV CHARGE logotipa vai citu mākslas darbu izmantošana saistīšanai nav atļauta, ja nav preču zīmes licences līguma.

iFrames


Bez iepriekšējas apstiprināšanas un rakstiskas atļaujas jūs nedrīkstat ap mūsu tīmekļa lapām izveidot rāmjus, kas jebkādā veidā maina mūsu vietnes vizuālo noformējumu vai izskatu.

Satura atbildība


Mēs neuzņemamies atbildību par saturu, kas parādās jūsu vietnē. Jūs piekrītat aizsargāt un aizstāvēt mūs pret visām prasībām, kas rodas jūsu vietnē. Nevienā vietnē nedrīkst parādīties neviena(-as) saite(-es), ko var interpretēt kā apmelojošu, piedauzīgu vai noziedzīgu vai kas pārkāpj, citādi pārkāpj vai atbalsta jebkādu trešo pušu tiesību pārkāpumus vai citus pārkāpumus.

Jūsu privātums

Lūdzu, izlasiet Privātuma politiku

Tiesību rezervēšana


Mēs paturam tiesības pieprasīt, lai jūs noņemtu visas saites vai jebkuru konkrētu saiti uz mūsu vietni. Jūs piekrītat nekavējoties noņemt visas saites uz mūsu vietni pēc pieprasījuma. Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā grozīt šos noteikumus un nosacījumus, un tā ir saistīšanas politika. Nepārtraukti pievienojot saiti uz mūsu vietni, jūs piekrītat ievērot šos saistīšanas noteikumus un nosacījumus un tos ievērot.

Saišu noņemšana no mūsu vietnes


Ja mūsu vietnē atrodat kādu saiti, kas jebkāda iemesla dēļ ir aizskaroša, varat jebkurā brīdī sazināties un informēt mūs. Mēs izskatīsim pieprasījumus noņemt saites, taču mums nav pienākuma atbildēt uz jums tieši.

Mēs negarantējam, ka šajā vietnē esošā informācija ir pareiza, mēs negarantējam tās pilnīgumu vai precizitāti, kā arī nesolām nodrošināt, ka vietne joprojām ir pieejama vai tajā esošie materiāli tiek atjaunināti.

Atruna


Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mēs izslēdzam visus apliecinājumus, garantijas un nosacījumus, kas attiecas uz mūsu vietni un šīs vietnes lietošanu. Nekas šajā atrunā nenotiks:

ierobežot vai izslēgt mūsu vai jūsu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem;
ierobežot vai izslēgt mūsu vai jūsu atbildību par krāpšanu vai krāpniecisku maldināšanu;
ierobežot jebkādas mūsu vai jūsu saistības jebkādā veidā, kas nav atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem; vai
izslēgt jebkādas mūsu vai jūsu saistības, kuras nevar izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
Atbildības ierobežojumi un aizliegumi, kas noteikti šajā sadaļā un citur šajā atrunā: (a) ir pakļauti iepriekšējā punkta prasībām; un (b) reglamentē visas saistības, kas izriet no atruna, tostarp saistības, kas izriet no līguma, deliktu un likumā noteikto pienākumu pārkāpumiem.

Kamēr vietne un tajā esošā informācija un pakalpojumi tiek nodrošināti bez maksas, mēs neuzņemamies atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem.

Izvēlieties laukus, kas jāparāda. Citi tiks paslēpti. Velciet un nometiet, lai pārkārtotu secību.
 • Attēls
 • SKU
 • Vērtējums
 • Cena
 • Pieejamība
 • Pievienot grozam
 • Apraksts
 • Saturs
 • Svars
 • Izmēri
 • Papildus informācija
Click outside to hide the comparison bar
Salīdzināt
Iepirkumu grozs aizvērt